Naše pohádkové postavičky

V pohádkové Šumavě šťastně žijí naši hrdinové sokol Šumavák, skřítek Pohraničník a jeho poddaní, čert Přáda a jeho syn Přádík, přísný hajný Hynek, vála Martinka, žába Vltavka, rys Dobrák, sojka Zpravodajka, ježibaba Intrikářka, vodník Pepa a věčně veselý medvěd Bambula, který má rád brusinkový likér. Nezapomeňme ani na loupeživé bandy, rytíře a obyvatele Šumavy.

Sokol Šumavák

Moudrý sokol Šumavák za doby vládnutí hnízdil na vrcholu Sokol nad Hamerskými svahy nedaleko osady Horská Kvilda. Z tohoto místa měl velký přehled, co se v jeho království děje.

Skřítek Pohraničník

Skřítek Pohraničník žije se svými poddanými skřítky na vrchu Ostrý, kde zapadá slunce za obzor, začíná zde Šumava a schází se všichni jmenovaní na porady. 

Ježibaba Intrikářka

Ježibaba Intrikářka se tak rychle přesouvá z místa na místo, že je dodnes záhadou, kde se tu vlastně vzala.

Rys Dobrák

Rys dobrák se vždy objeví tam, kde je potřeba pomoci. Má veliké dobrácké srdce.

Víla Martinka

Vílu Martinku můžete spatřit na šumavských slatích, jezerech, ale také na vodopádu Bíla strž. Víla má  kouzelnou moc.

Žába Vltavka

Žába Vltavka sedí na prameni Teplé Vltavy pramenící z magické Černé hory. Její sestra sedí na prameni Studené Vltavy, který pramení na druhé straně hranice nazývané Bavorsko. Žáby pomohou zejména při stavbě přehrady a kanálů.

Přísný hajný Hynek

Hajný Hynek se stará o lesy, ryby a dohlíží na nouzová nocoviště. Jeho domovem je hájenka na Březníku, která se nachází u hranice s Německým královstvím.

Sojka Zpravodajka

Sojka Zpravodajka hnízdí na Ptačí nádrži, která se nachází pod magickou Černou horou. Sojka také roznáší zprávy a svolává ostatní na porady a možná i něco víc.

Čerti Přáda a Přádík

Čert Přáda a jeho syn Přádík žijí v jeskyních pod Čertovo jezerem, do kterých ale vchod nenajdete… Co by to bylo za čerty, kdyby nezlobili.

Vodník Pepa

Vodníka Pepa má domov na Plešném jezeru. 

Mědvěd Bambula

Medvěda Bambulu můžete potkat na Medvědí stezce, ale také u Žďáreckého jezírka, kde si sbírá brusinky na svůj likér. Likér nosí neustále u sebe a každou chvilku popíjí.

Kelt

Pračlověk Kelt. Kelt umí pěkně vyprávět a také našim hrdinům ukáže, jak se rýžuje zlato. Kde vlastně Kelt se svojí družinou bydlí…?

Pavel zvaný Divočák

Pavel zvaný Divočák přepadal ve středověku karavany se zbožím na Zlaté stezce. Skutečná postava dle Pasovské kroniky.

Čmelák Bill

Čmelák Bill je velice chytrý, podnikavý a vynalézavý. Jeho rady pomohou vyřešit problémy.

Králováci

Králováci byli vzdělaní a hodně bohatí. Ovšem když bylo potřeba, museli jít do zbraně a pomoci v nouzi. 

error: Content is protected !!